Jonggivers

12 – 14 jaar

Jonggivers (12-14 jaar) gaan in de zomer op hun eerste tentenkamp. Ze leren dan ook al verschillende knopen en tochttechnieken. De tweedejaars krijgen ook hun totem. Hier mag het al wat ruiger en grootser aangepakt worden dan bij de welpen.

Contact: jonggiverleiding@krikobea.be

 

Kobe BergmansJanne Van RoosbroeckCasper Van EspenMathias Vanroelen

leiding: Kobe, Janne, Casper, Mathias