Financiëel

LIDGELD
Het inschrijvingsgeld kost 45 euro per jaar. 36,7 euro hiervan is voor de verzekering. De overige 8,3 euro gaat naar een budget om 4uurtjes te kunnen voorzien (koekjes, fruit, …) die ze elke activiteit krijgen.


VERMINDERD LIDGELD
Aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben, biedt Scouts & Gidsen Vlaanderen de mogelijkheid om het verminderd lidgeld (10 euro) te betalen. Zowel leden als leiding kunnen daar een beroep op doen. Ouders kunnen zelf de vraag stellen aan de groepsleiding.
Scouts en Gidsen Vlaanderen wil daarmee een krachtig signaal geven: we willen dat kinderen en jongeren uit (kans)arme gezinnen kunnen meedoen aan het spel van scouting. Het verlagen van financiële drempels is daarbij een eerste stap.

Ook voor andere kosten zoals het uniform, de weekends en kampen kan Scouts & Gidsen Vlaanderen tussenkomen. Meer info vindt u hier:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/omgaan-met-geld/scouting-op-maat


FINANCIËLE TEGEMOETKOMING VAN DE MUTUALITEIT
Verschillende mutualiteiten betalen, tot een bepaald bedrag, de kosten van een jeugdbeweging terug. Meestal is dit een bepaald bedrag dat je kan gebruiken om de inschrijvingskosten, weekendkosten en kampkosten te verlagen. Indien je hiervan gebruik wilt maken moet je het juiste formulier bij je mutualiteit aanvragen en die ingevuld aan de groepsploeg terugbezorgen.


FISCALE ATTESTEN

Elk jaar krijgt u begin mei de kans om uw fiscaal attest bij ons aan te vragen.

Wat is het?
Ouders kunnen een belastingvermindering krijgen voor de kosten die ze maken voor de opvang van hun kinderen. Dat geldt dus ook voor onze kampen. De belastingvermindering geldt alleen voor kinderen beneden de 14 jaar en voor kinderen met een zware handicap beneden de 21 jaar.

Meer info:

https://ambrassade.be/nl/nieuws/fiscaal-attest-nieuwe-aanpassingen