kriko-bea

algemeen bericht (kamprommelpot) 29/5/2018

Beste ouders

Na een korte periode waarin we allemaal de scouts even hebben moeten missen door examens, grote toetsen,… Staan de kampen voor de deur! In deze rommelpot kan u per tak een uitgebreid rommelpotbericht verwachten met uitleg over het kampthema en alle belangrijke informatie in verband met de kampen.

Privacy beleid

In verband met ons privacy beleid verandert er praktisch niets, op een betere controle van het vernieuwen en vernietigen van gevoelige informatie. Zoals alle voorgaande jaren wordt er gevraagd een nieuwe medische fiche in te vullen in het begin van het scoutsjaar. Moesten er gegevens(adres, telefoonnummers,…) veranderd zijn door het jaar. Moeten wij  u vragen een nieuwe medische fiche in te vullen. Deze medische fiche kan u achteraan deze rommelpot terugvinden. Voor de kampen vragen we steeds om een nieuw ingevulde medische fiche mee te geven aan de kinderen.

Welke gegevens verzamelen wij als scouts?

Ten eerste de gegevens van de medische fiche. Dit is een document opgesteld door scouts & gidsen Vlaanderen waarin gevraagd wordt naar contactgegevens en medische informatie zoals allergieën,… Deze informatie dient om bij noodgevallen de ouders te kunnen contacteren of de hulpdiensten ter plaatse extra informatie te kunnen aanbieden. Daarnaast vragen wij op de medische fiche of uw kind(eren) op foto’s mogen staan die op sociale media mogen geplaatst worden. Deze gegevens worden jaarlijks vernietigd.

Ten tweede worden er gegevens bijgehouden welke leden mee op kamp vetrekken en het aantal leden dat per tak aanwezig is op de vergaderingen. Deze gegevens worden doorgestuurd naar de stad Tienen voor onze subsidies als jeugdbeweging.

Als u vragen heeft over uw privacy kan u ons altijd contacteren op groepsploeg@krikobea.be.

 

Korting op kamp

Voor gezinnen waarvan 3 of meer kinderen mee op kamp vertrekken kan er een korting aangevraagd worden. Dit kortingstarief bedraagt 20%(=kap/welp: €72. Jv/v: €104) en is geldig voor alle takken behalve de jintak. Als je van deze korting gebruik wenst te maken, moet je dit gewoon vermelden in je inschrijvingsmail. U zal dan een bevestigingsmail krijgen en dan kan u het kortingstarief storten op de rekening van de tak. Als u hierover vragen heeft kan u altijd een mailtje sturen naar groepsploeg@krikobea.be.

 

De start van de kampen brengt ook het einde van dit scoutsjaar met zich mee. In naam van de volledige leidingsgroep willen wij u allen alvast bedanken voor de grote aanwezigheid op onze evenementen en natuurlijk ook niet onbelangrijk, het feit dat u uw kinderen aan ons toevertrouwd!

Tot op kamp!

 

De groepsploeg