kriko-bea

Algemeen bericht kamprommelpot 2019

U kan de volledige kamprommelpot ook hier lezen:
https://www.krikobea.be/forum/rp/190528/Rommelpot.pdf

Dag Kriko-Beanen,
Het is weer die tijd van het jaar: veel zon, veel toetsen en examens en veel verlangen naar de zomervakantie. Én ook uitkijken naar die extra dikke/lange rommelpot die telkens op het einde van het schooljaar verschijnt: de kamprommelpot! In deze rommelpot kan u per tak een uitgebreid rommelpotbericht verwachten met uitleg over het kampthema en alle belangrijke informatie in verband met de kampen. Veel leesplezier!

Belangrijk Wat we te bieden hebben: eerst en vooral de verschillende Takberichten, hier moet je zijn voor de praktische kampinfo zoals thema, adres, prijs, vertrekuren … Lees deze zeer aandachtig want hierin kan je alle informatie terugvinden die je voor het kamp nodig hebt. Je vindt ook een Algemene Meeneemlijst terug, zeker checken als je je zak aan het maken bent! Ten slotte hebben we ook een Individuele steekkaart, deze is namelijk noodzakelijk voor de veiligheid en verzekering uw kind(eren) en dient dus zeker ingevuld en meegegeven te worden op de eerste dag van het kamp.

Individuele steekkaart

Voor de kampen moet de medische fiche opnieuw ingevuld en afgedrukt worden! Wie dit digitaal doet moet enkel de gegevens controleren en aanpassen indien nodig.

De individuele steekkaart (of vroeger medische fiche) is het formulier waarop de ouders van hun scoutsleden jaarlijks de persoonlijke, sociale en medische gegevens van hun kind invullen. Dankzij deze informatie kan de leidingploeg van je kind op een veilige en juiste manier reageren in een noodsituatie. Er zijn 2 manieren om de medische fiche in te vullen:
– Op papier: u kan de steekkaart afdrukken, deze moet per kind volledig ingevuld zijn en aan de leiding bezorgd worden.
– Digitaal: leden (of hun ouders) kunnen zelf een login aanmaken op de Groepsadministratie en de medische fiche online invullen. Enkel leiding en de leden zelf kunnen zo die informatie raadplegen. Meer info: www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/2015.09.21_handleiding_ouders_steekkaart.pdf

Korting op kamp De leden zijn pas ingeschreven voor het kamp als ze hebben gemaild naar de leiding en het gevraagde bedrag hebben gestort op het juiste bankrekeningnummer.
Voor grote gezinnen waarvan 3 of meer kinderen op kamp vertrekken voorzien we een korting op het kampgeld voor elk kind. Dit kortingstarief bedraagt 20% en is geldig bij alle takken, behalve de jintak. Als je van deze korting gebruik wenst te maken, kan je dit vermelden in je inschrijvingsmail. Je zal dan een bevestigingsmail krijgen en dan kan je het kortingstarief storten op de rekening van de tak. Als je hierover vragen hebt, kan je altijd een mailtje sturen naar groepsploeg@krikobea.be.

Kampeindes Kapoenenkamp: Het kapoenenkamp eindigt op 11 juli om 13u en er wordt een hapje voorzien.
Welpenkamp: De ouders van kapoenen en welpen zijn op zondag 7 juli vanaf 11u welkom op een brunch die dan georganiseerd wordt.
Jonggiverkamp: Het jonggiverkamp eindigt 12 juli, er wordt eten voorzien.
Giverkamp: Het giverkamp eindigt op 24 juli om 12u. Er worden croques voorzien op het einde van het kamp.

Leidingbezoek voor kamp Wie graag een thuisbezoek wil om eens te horen naar de plannen van het kamp of om de leiding eens beter te leren kennen, kan contact opnemen met de takleiding. Hiervoor kan je een mailtje sturen naar de leiding van de tak(ken) waarvan je graag hebt dat ze langskomen zodat jullie een datum en uur kunnen afspreken. Voor andere vragen, zowel uit interesse als bezorgdheid, mag men altijd mailen naar groepsploeg@krikobea.be.

Tot slot De start van de kampen brengt ook het einde van dit scoutsjaar met zich mee. In naam van de volledige leidinggroep willen wij u allen alvast bedanken voor de grote aanwezigheid op onze evenementen en natuurlijk ook niet onbelangrijk, het feit dat u uw kinderen aan ons toevertrouwd!

Tot op kamp,
Arne, Femke, Milan en Sander